předávám

umění dělat změny

protože ráda dělám to, co má smysl,

co šetří čas, peníze a energii

protože vím, jak pozitivní sílu

mají fungující procesy

protože věřím, že každý šéf

může být skutečný lídr

protože si přeju, aby každý žil

šťastný a smysluplný život

předávám

umění dělat změny

protože ráda dělám to, co má smysl,
co šetří čas, peníze a energii

protože vím, jak pozitivní sílu
mají fungující procesy

protože věřím, že každý šéf
může být skutečný lídr

protože si přeju, aby každý žil
šťastný a smysluplný život

pro majitele a ředitele firem

veďte efektivní firmu

pro majitele a ředitele firem

veďte výkonný tým

pro manažery

veďte ideální život

pro každého

Jsem zárukou,
že dosáhnete svého cíle.

Stojím vedle vás při nalézání podstaty.

Barbora Zálohová, RC Mumraj

Hanka je vášnivý nastavovač, metodik a dotahovač. Velmi praktický balíček pro úspěšný management. Díky ní jsme v naší neziskové organizaci kvalitně a s citem reorganizovali lidské zdroje, nastavili
měření kvality našich služeb a zvládli zprocesovat i obávané GDPR.

Nedala nám pokoj, dokud to nebylo úplně hotové. S obrovskou energií, logikou a úsměvem.

Barbora Zálohová, ředitelka Rodinného a komunitního centra Mumraj

Pavel Hořínek, Ferring-Léčiva

Na Hanku jsem se mohl spolehnout při jakékoliv procesní změně. Sehrála například klíčovou úlohu v nastavování a zajištění personální oblasti, když jsme zdvojnásobovali objemy výroby. Později dokázala výborně implementovat mnoho globálních požadavků do lokálních firemních procesů. Díky jejímu úsilí a efektivitě, které věnovala přípravě, jsme měli snadnou cestu k získání ISO certifikací. Ve firmě zanechala výraznou pozitivní stopu.

Pavel Hořínek, generální ředitel Ferring-Léčiva

Renata Martináková, LEO Pharma

Hanka nás úspěšně provedla několika změnami. Nejprve se pustila do oblasti compliance, potřebovali jsme sladit lokální postupy s požadavky centrály – zanalyzovala situaci, odstranila nedostatky, zaktualizovala dokumentaci a zavedla funkční procesy. Stejně úspěšně si poradila i s oblastí GDPR, o kterou se postarala od dokumentů, přes školení pracovníků až po průběžný monitoring. Důležitá je pro mne i spolupráce při přenášení globálních personálních systémů do Čech a na Slovensko – s Hankou vím, že vše proběhne spolehlivě, včas a s maximální péčí o pracovníky. Přestože pro nás Hanka pracuje jako externistka, bezvadně zapadla do našeho týmu.

Renata Martináková, Country Lead LEO Pharma CZ/SK

Pavel Fedorko, SOUTOK - Stavebniny

Od kompletního firemního auditu jsem měl po letech stagnace jasné představy. Realita však předčila má očekávání! Jasné a srozumitelné zhodnocení stavu, návrh řešení včetně personálního obsazení. Hanka se nemalou měrou neustále podílí na faktu, že naše společnost prosperuje již 28let.

Služeb Hanky využíváme dlouho a doporučuji to všem, kdo chce své podnikání posunout dál.

Pavel Fedorko, majitel firmy SOUTOK – Stavebniny

Gabriela Selinger

Je mi velkým potěšením doporučit Hanu jako profesionálku v oblasti psychologie. Zná hodnotu své práce a lidí, které podporuje na cestě ke změně v jejich osobním životě. Obdivuji především její schopnost a způsob, jakým klade otázky, které vedou vždy k jasným a vlastně mnohokrát jednoduchým řešením.

Hana je žena s širokým rozhledem, inspirativní a velice kreativní. Mám tušení, že ví co dělá. A dělá to dobře.

Gabriela Selinger

http://umenidelatzmeny.cz/wp-content/uploads/2019/11/Bolton-Group-logo.jpg
http://umenidelatzmeny.cz/wp-content/uploads/2019/11/Ferring-Léčiva-logo.jpg
http://umenidelatzmeny.cz/wp-content/uploads/2019/11/Gender-Studies-logo.jpg
http://umenidelatzmeny.cz/wp-content/uploads/2019/11/Group4Falck-logo.jpg
http://umenidelatzmeny.cz/wp-content/uploads/2019/11/H.J.Heinz-logo.jpg
http://umenidelatzmeny.cz/wp-content/uploads/2019/11/LEO-Pharma-logo.jpg
http://umenidelatzmeny.cz/wp-content/uploads/2019/11/Lloyds-Register-logo.jpg
http://umenidelatzmeny.cz/wp-content/uploads/2019/11/Medical-Services-logo.jpg
http://umenidelatzmeny.cz/wp-content/uploads/2019/11/Moopex-logo.jpg
http://umenidelatzmeny.cz/wp-content/uploads/2019/11/Mumraj-logo.jpg
http://umenidelatzmeny.cz/wp-content/uploads/2019/11/SOUTOK-Stavebniny-logo.jpg
http://umenidelatzmeny.cz/wp-content/uploads/2019/11/Unilever.jpg
Mým posláním je podpořit každého, kdo chce žít
smysluplný a spokojený život
. Každého, kdo chce
umět dělat účinné firemní, pracovní i osobní změny
tak, že cestu k cíli prochází s potěšením.
Když děláte, co vás baví, děláte to dobře.
Když děláte něco dobře, jste v tom úspěšní.
Mým posláním je podpořit každého, kdo chce žít
smysluplný a spokojený život
. Každého, kdo chce
umět dělat účinné firemní, pracovní i osobní změny tak,
že cestu k cíli prochází s potěšením.
Když děláte, co vás baví, děláte to dobře.
Když děláte něco dobře, jste v tom úspěšní.

Skvělé výsledky se rodí díky čtyřem principům

1.Umím se výborně ptát

Tím se s klientem dostáváme rychle na podstatu věci - neřešíme zástupné problémy, ale témata, která si čas a úsilí zaslouží.

2.Vedu k nalézání, neradím

Mám pokoru vůči klientovým znalostem a dovednostem, proto nepodsouvám své rady, ale vedu k nalézání vlastních ideálních řešení.

3.Změny se dějí už v procesu

Způsob mé práce zaručuje změny už v danou chvíli - nic, co by měl klient začít trénovat 'až pak v terénu'.

4.Mám široký odborný záběr

Díky němu dokážu věci nahlížet v různých souvislostech. Klientův cíl a cestu k němu umím podpořit z více pohledů.

Zkušenosti a znalosti, z nichž čerpám

01234567890012345678900123456789001234567890                     +

MANAGEMENT KVALITY

Oblast, kde mohu naplno využít svou bytostnou systematičnost. Vystudovala jsem interní audit a točím se kolem ISO certifikací.
01234567890012345678900123456789001234567890                     +

PSYCHOTERAPIE

Komunitní forma studia a k tomu téměř devět set výcvikových hodin se supervizí mi daly moc - umět správně se ptát a vidět to důležité.
01234567890012345678900123456789001234567890                     +

PERSONALISTIKA

Studium v Čechách a Británii, vedle toho mnoho let HR praxe - to by bylo, abych nevěděla, co kvalitu a pracovní výkon opravdu zvyšuje.
01234567890012345678900123456789001234567890                     +

ÚČETNICTVÍ

Hned po matuře na ekonomce jsem se stala samostatnou účetní - byl to křest ohněm a skvělý start do pracovního života.

Snažit se je dobré,
ale uspět je lepší

Pusťte se do změn, které naplní váš pracovní i osobní život smysluplností a spokojeností.

Hana Salačová Svobodová

TALLA - zvyšovat výkon a kvalitu (již od roku 2006)

IČ 69529795

Telefon

608 075 700

Email

hana.svobodova@talla.cz

Adresa

Běchorská 229/120
Praha 9 Horní Počernice