Dosahujte pohodlně svých cílů

Dosahujte pohodlně svých cílů

pro majitele a ředitele firem

veďte efektivní firmu

pro majitele a ředitele firem

veďte výkonný tým

pro manažery

veďte ideální život

pro každého

předávám

umění dělat změny

protože dělám ráda to,

co má smysl a šetří čas i energii

protože vím, že změny

se dají dělat jednoduše

protože každému přeji

šťastný a smysluplný život

předávám

umění dělat změny

protože dělám ráda to,
co má smysl a šetří čas i energii

protože vím, že změny
se dají dělat jednoduše

protože každému přeji
šťastný a smysluplný život

Po čem opravdu toužíte? Umím vás k tomu dovést.

Barbora Zálohová, RC Mumraj

Hanka je vášnivý nastavovač, metodik a dotahovač. Velmi praktický balíček pro úspěšný management. Díky ní jsme v naší neziskové organizaci kvalitně a s citem reorganizovali lidské zdroje, nastavili
měření kvality našich služeb a zvládli zprocesovat i obávané GDPR.

Nedala nám pokoj, dokud to nebylo úplně hotové. S obrovskou energií, logikou a úsměvem.

Barbora Zálohová, ředitelka Rodinného a komunitního centra Mumraj

Pavel Hořínek, Ferring-Léčiva

Na Hanku jsem se mohl spolehnout při jakékoliv procesní změně. Sehrála například klíčovou úlohu v nastavování a zajištění personální oblasti, když jsme zdvojnásobovali objemy výroby. Později dokázala výborně implementovat mnoho globálních požadavků do lokálních firemních procesů. Díky jejímu úsilí a efektivitě, které věnovala přípravě, jsme měli snadnou cestu k získání ISO certifikací. Ve firmě zanechala výraznou pozitivní stopu.

Pavel Hořínek, generální ředitel Ferring-Léčiva

Renata Martináková, LEO Pharma

Hanka nás úspěšně provedla několika změnami. Nejprve se pustila do oblasti compliance, potřebovali jsme sladit lokální postupy s požadavky centrály – zanalyzovala situaci, odstranila nedostatky, zaktualizovala dokumentaci a zavedla funkční procesy. Stejně úspěšně si poradila i s oblastí GDPR, o kterou se postarala od dokumentů, přes školení pracovníků až po průběžný monitoring. Důležitá je pro mne i spolupráce při přenášení globálních personálních systémů do Čech a na Slovensko – s Hankou vím, že vše proběhne spolehlivě, včas a s maximální péčí o pracovníky. Přestože pro nás Hanka pracuje jako externistka, bezvadně zapadla do našeho týmu.

Renata Martináková, Country Lead LEO Pharma CZ/SK

Pavel Fedorko, SOUTOK - Stavebniny

Od kompletního firemního auditu jsem měl po letech stagnace jasné představy. Realita však předčila má očekávání! Jasné a srozumitelné zhodnocení stavu, návrh řešení včetně personálního obsazení. Hanka se nemalou měrou neustále podílí na faktu, že naše společnost prosperuje již 28let.

Služeb Hanky využíváme dlouho a doporučuji to všem, kdo chce své podnikání posunout dál.

Pavel Fedorko, majitel firmy SOUTOK – Stavebniny

Gabriela Selinger

Je mi velkým potěšením doporučit Hanu jako profesionálku v oblasti psychologie. Zná hodnotu své práce a lidí, které podporuje na cestě ke změně v jejich osobním životě. Obdivuji především její schopnost a způsob, jakým klade otázky, které vedou vždy k jasným a vlastně mnohokrát jednoduchým řešením.

Hana je žena s širokým rozhledem, inspirativní a velice kreativní. Mám tušení, že ví co dělá. A dělá to dobře.

Gabriela Selinger

http://umenidelatzmeny.cz/wp-content/uploads/2019/11/Bolton-Group-logo.jpg
http://umenidelatzmeny.cz/wp-content/uploads/2019/11/Ferring-Léčiva-logo.jpg
http://umenidelatzmeny.cz/wp-content/uploads/2019/11/Gender-Studies-logo.jpg
http://umenidelatzmeny.cz/wp-content/uploads/2019/11/Group4Falck-logo.jpg
http://umenidelatzmeny.cz/wp-content/uploads/2019/11/H.J.Heinz-logo.jpg
http://umenidelatzmeny.cz/wp-content/uploads/2019/11/LEO-Pharma-logo.jpg
http://umenidelatzmeny.cz/wp-content/uploads/2019/11/Lloyds-Register-logo.jpg
http://umenidelatzmeny.cz/wp-content/uploads/2019/11/Medical-Services-logo.jpg
http://umenidelatzmeny.cz/wp-content/uploads/2019/11/Moopex-logo.jpg
http://umenidelatzmeny.cz/wp-content/uploads/2019/11/Mumraj-logo.jpg
http://umenidelatzmeny.cz/wp-content/uploads/2019/11/SOUTOK-Stavebniny-logo.jpg
http://umenidelatzmeny.cz/wp-content/uploads/2019/11/Unilever.jpg
Mým posláním je podpořit každého, kdo chce žít
smysluplný a spokojený život
. Každého, kdo chce
umět dělat účinné firemní, pracovní i osobní změny
tak, že cestu k cíli prochází s potěšením.
Když děláte, co vás baví, děláte to dobře.
Když děláte něco dobře, jste v tom úspěšní.
Mým posláním je podpořit každého, kdo chce žít
smysluplný a spokojený život
. Každého, kdo chce
umět dělat účinné firemní, pracovní i osobní změny tak,
že cestu k cíli prochází s potěšením.
Když děláte, co vás baví, děláte to dobře.
Když děláte něco dobře, jste v tom úspěšní.

Skvělé výsledky se rodí díky čtyřem principům

1.Umím se výborně ptát

Tím se s klientem dostáváme rychle na podstatu věci - neřešíme zástupné problémy, ale témata, která si čas a úsilí zaslouží.

2.Vedu k nalézání, neradím

Mám pokoru vůči klientovým znalostem a dovednostem, proto nepodsouvám své rady, ale vedu k nalézání vlastních ideálních řešení.

3.Změny se dějí už v procesu

Způsob mé práce zaručuje změny už v danou chvíli - nic, co by měl klient začít trénovat 'až pak v terénu'.

4.Mám široký odborný záběr

Díky němu dokážu věci nahlížet v různých souvislostech. Klientův cíl a cestu k němu umím podpořit z více pohledů.

Zkušenosti a znalosti, z nichž čerpám

01234567890012345678900123456789001234567890                     +

MANAGEMENT KVALITY

Oblast, kde mohu naplno využít svou bytostnou systematičnost. Vystudovala jsem interní audit a točím se kolem ISO certifikací.
01234567890012345678900123456789001234567890                     +

PSYCHOTERAPIE

Komunitní forma studia a k tomu téměř devět set výcvikových hodin se supervizí mi daly moc - umět správně se ptát a vidět to důležité.
01234567890012345678900123456789001234567890                     +

PERSONALISTIKA

Studium v Čechách a Británii, vedle toho mnoho let HR praxe - to by bylo, abych nevěděla, co kvalitu a pracovní výkon opravdu zvyšuje.
01234567890012345678900123456789001234567890                     +

ÚČETNICTVÍ

Hned po matuře na ekonomce jsem se stala samostatnou účetní - byl to křest ohněm a skvělý start do pracovního života.

Hana Salačová Svobodová

TALLA - zvyšovat výkon a kvalitu (již od roku 2006)

IČ 69529795

Běchorská 229/120, Praha 9 Horní Počernice
Pusťte se do změn, které naplní váš pracovní i osobní život smysluplností a spokojeností.