Mgr. Hana Salačová Svobodová, MBA

+420 608 075 700
hana.svobodova@talla.cz

HomeCategoryEfektivní firma -

https://umenidelatzmeny.cz/wp-content/uploads/2019/08/Jak-zvýšit-produktivitu-bez-námahy.jpg

Mark Muraven vymyslel nový experiment zkoumající volní zvyky. Zavřel studenty do místnosti s talířem právě upečených sušenek a požádal je, aby si jich nevšímali. Výzkumníci se k polovině účastníků chovali zdvořile: „Byl byste tak laskav a nejedl ty sušenky? Nezlobíte se?“ Vysvětlili jim, že experiment podstupují, aby vědci mohli změřit jejich schopnost odolat pokušení. Poděkovali...