Efektivní firmaHodnoticí rozhovor na 2 kliknutí

Způsob hodnocení zaměstnanců se pod tlakem moderních technologií vzdaluje od efektivní formy hodnocení. Podléháme rozhodnutím, která nás ve svém důsledku svádějí z cesty k dosahování našich podnikatelských cílů.

Klik. Letošní zhodnocení mých pracovních výsledků provedeno. Teda zatím jen z mé strany. Kdo ví, kolikrát si ho s šéfem ještě pinknem tam a zpět kvůli úpravám a komentářům.

Přemýšlím, kolik času by nám zabral osobní rozhovor. Kolik bychom toho společně vymysleli. O kolik podnětů nás vzájemně ochuzuje nový firemní software.

Jsme moderní firma, naše procesy nesmí klopýtat za konkurencí. Jasně. Jak bychom bez používání moderních systémů vypadali?! A globální pozice díky tomu mají projekty, kterým se mohou věnovat. Ach jo. Je opravdu nutné digitalizovat tohle všechno? Neztrácíme už příliš mnoho času vymýšlením postupů, implementováním nových nástrojů, shromažďováním dat, která nikdy nikdo nepoužije? Zamyslel se někdo do hloubky nad tím, jak velký efekt na zvýšení produktivity práce nebo zisku firmy bude tahle finanční a časová investice mít? Nebo byl snad jiný cíl, proč se tenhle software koupil? Asi ne. Už jsme moc velká firma na to, abychom se čas od času zastavili a uvažovali o smysluplnosti a přínosu dílčích částí našich pracovních úkolů.

Aha, už mám šéfovu reakci zpět. Dobrý, všechno schváleno a odsouhlaseno. Mohu se těšit na příští výplatu. Vychází mi pěkné prémie. Super.

Ale šéfovi stejně navrhnu, zda si nad výsledky můžeme v příštím týdnu sednout i osobně. Přeci si nenechám to lidství úplně vzít. Alespoň letos ještě ne.

 

Čtěte víc o tom, jak pracovat smysluplně a efektivně: Udělejte krok ke změně – veďte efektivní firmu