PhDr. Hana Salačová Svobodová, MBA
+420 608 075 700
hana.svobodova@talla.cz

Individuální psychoterapie a koučink

Podpora, kterou ode mne dostanete, vám může pomoct při překonávání a hledání řešení aktuální životní situace (problému, krize, úzkosti aj.), může cílit na osobní rozvoj (obnovení sebedůvěry, nalezení odpovědí na vnitřní otázky aj.), nebo může posílit váš profesní růst (konkretizovat cíle a kroky k jejich dosažení). Vždy jde o podporu vašeho pozitivního prožívání a častější zažívání pocitů šťastnosti. V procesu posilujete schopnost nahlížet na svá současná i budoucí témata novým pohledem a samostatně nacházet odpovědi na své otázky.

Jak setkání probíhají?

Pohodlně se usadíte, s hrnkem kávy nebo čaje, a začneme si povídat. Celý proces se odehrává v bezpečném rozhovoru, v atmosféře vzájemné důvěry a respektu, kdy prožíváte a rozvíjíte se zároveň. Rozhodujete sami, do jakých témat se pustíte a do jaké hloubky se v nich ponoříte, já jsem vedle vás jako průvodce. Otázkami vám pomáhám nalézt cestu, po které se dostanete ke svému pravému cíli. Všechno, co spolu sdílíme, zůstává jen mezi námi (výjimku tvoří oznamovací povinnost dle § 367 a § 368 trestního zákoníku), o obsahu sezení si nenechávám žádné záznamy.

Co je psychoterapie? A je vhodná pro každého? 

Psychoterapie se věnuje hlubším emocionálním prožitkům, jejich pochopení a rozvoji. Obecně je vhodná pro širokou škálu lidí. Každý klient má ale individuální potřeby a osobnostní charakteristiky, úspěch terapie proto závisí na jeho konkrétních očekáváních a na tom, zda si vybere terapeuta, se kterým se cítí komfortně. Styl práce jednoho terapeuta nemusí někomu sednout, to ale neznamená, že mu nesedne terapie jako taková, s jiným terapeutem. Pro psychoterapii každopádně platí, že je chvílemi náročná až pocitově nepříjemná, aby následně přinesla uvolnění a požadovaný efekt.

Můj psychoterapeutický přístup je orientovaný na řešení. Zdůrazňuje hledání silných stránek klienta a podporuje využití jeho plného osobního potenciálu. Oproti některým jiným přístupům v psychoterapii se spíše jen okrajově zabývám otázkami „co a proč se klientovi v životě stalo“, místo toho kladu důraz na otázku „jak využít nebo transformovat to, co se klientovi v životě stalo, pro budoucí co nejšťastnější život“. Díky svému vzdělání, výcvikům a praxi vkládám i do psychoterapie, když je to pro proces přínosné, koučovací techniky.

Co je koučink a pro koho je vhodný? 

Koučink poskytuje strukturovaný rámec rozhovoru, bez účelového propojování klientova tématu s emocionální rovinou jeho života. Vede k definování kroků spojených s dosažením stanoveného cíle. Koučink, který se řídí mezinárodními koučovacími standardy (pravidly a principy), prospívá každému, kdo má chuť pracovat na svých tématech. Nicméně, i zde je pro úspěch procesu důležité, aby si kouč a klient navzájem lidsky vyhovovali.

Jaký počet setkání je ideální?

Počet setkání je velmi individuální a závisí na konkrétních potřebách klienta, jeho otázkách a momentálním stavu. Nejvíc klientů volí rozpětí mezi šesti až deseti sezeními. Někdy stačí i jen dvě nebo tři setkání. Jindy klient preferuje pravidelné dlouhodobé setkávání jako preventivní péči o svou duši a rozvoj.

Jaké časové období je vhodné mezi jednotlivými setkáními?

Druhé setkání je vhodné naplánovat v kratším intervalu, například po dvou týdnech od prvního. Další setkání se uskutečňují každé tři až čtyři týdny, při dlouhodobější práci potom každý měsíc až měsíc a půl. Je obvyklé, že klient přinese téma, které vyžaduje jen pár sezení, a pak se na čas odmlčí, aby se později ozval s novými potřebami, třeba za rok nebo i déle. Celý proces je velmi flexibilní, přizpůsobený potřebám a přáním klienta.

Kdy proces setkávání končí?

Klient si sám elektronicky rezervuje termín dalšího setkání – když je naplněno očekávání, se kterým do terapie nebo koučinku vstoupil, již se neobjednává. Oceňuji, jestliže mi klient sdělí své rozhodnutí na konci sezení nebo později prostřednictvím zprávy – dává mi tím příležitost popřát mu do budoucna vše dobré :o)

každé sezení trvá 75 minut čistého času, s plánovanou rezervací 90 minut na setkání

byznysově orientovaný koučink2.250 Kč

psychoterapie základní cena1.700 Kč

psychoterapie zvýhodněná cena1.500 Kč

platí pro první seznamovací setkání
+ při průběžné objednávce čtyř a více setkání

Platba se provádí po setkání a může být realizována v hotovosti, bankovním převodem s využitím QR kódu a e-Ticket kódem Edenred Benefits.

Rezervační systém vám nabídne možnosti volných termínů k setkání pro následujících devadesát dnů. Schůzku můžete zrušit s jednodenním předstihem a kdykoliv předtím můžete změnit její datum.

PhDr. Hana Salačová Svobodová, MBA
IČ 695 29 795
hana.svobodova@talla.cz | tel. 608 075 700
Mladých Běchovic 2, Praha 9 Běchovice
https://umenidelatzmeny.cz/wp-content/uploads/2023/09/Hana-Salacova-Svobodova-psychoterapeutovna-Bechovice-1-kopie-160x160.jpg
PhDr. Hana Salačová Svobodová, MBA
TALLA - happiness management s.r.o.
IČ 695 29 795 | IČ 190 69 499
Mladých Běchovic 2, Praha 9
hana.svobodova@talla.cz
tel. 608 075 700
https://umenidelatzmeny.cz/wp-content/uploads/2023/09/Hana-Salacova-Svobodova-psychoterapeutovna-Bechovice-1-kopie-160x160.jpg
https://umenidelatzmeny.cz/wp-content/uploads/2023/09/mapka-Bechovice-320x357.jpg
při vstupu do vnitrobloku vlevo směrem k Českobrodské
300 metrů od vlakové zastávky Praha Běchovice střed: 17 min jízdy ze stanice Masarykovo nádraží nebo Hlavní nádraží / 55 min ze stanice Kolín
pár kroků od autobusových zastávek Běchovice: jízda 13 min z Černého Mostu linkou 250; dále linkami 109, 163, 209, 221
parkování v místě zdarma