PhDr. Hana Salačová Svobodová, MBA
+420 608 075 700
hana.svobodova@talla.cz

Skupinová psychoterapie a workshopy

Maximální velikost skupiny při každé akci je 10, minimální 5 účastníků.
Péče o duši - rozvojově-psychoterapeutická skupina
Čt 23.11.2023 - 01.02.2024 | série šesti setkání | 18:00 - 20:00
termíny setkání: 23.11. + 07.12. + 21.12. + 04.01. + 18.01. + 01.02.
Přijďte podpořit svou duševní harmonii a šťastnost. Pod odborným psychoterapeutickým vedením a při sdílení zkušeností s ostatními zažijte hlubší sebepoznání, ujasněte si své pocity a myšlenky, získejte nový pohled na svou minulost, přítomnost a budoucnost.
Témata setkání vyplynou z aktuálního zájmu a potřeb účastníků. Mohou jimi být například emoce v náročných situacích, řešení konfliktů, budování vztahů a porozumění, posilování sebevědomí, budování rovnováhy mezi prací, rodinou, zájmy a péčí o sebe a další.

Investice, která posílí vaši životní šťastnost: 3.600 Kč
Psychická odolnost - workshop
So 06.01.2024 | 09:00 - 16:00
Chcete mít své chování emočně pod kontrolou? Chcete být více odolní vůči nepříjemným situacím a lidem? Přijďte si pro konkrétní nástroje a strategie, které vám pomohou posílit psychickou odolnost, umožní vám lépe se vyrovnávat s každodenními výzvami a pomohou zvýšit kvalitu vašeho života a kvalitu vašich vztahů s druhými.
Během workshopu budeme hodně diskutovat a pracovat s příklady ze života.

Investice, která posílí vaši životní šťastnost: 1.800 Kč
Síla slova - workshop
So 02.03.2024 | 09:00 - 16:00
Máte chuť ponořit se do fascinujícího světa komunikace a sugescí? Chcete prozkoumat jejich různé aspekty v interaktivních cvičeních a diskusích? Pak si nenechte ujít tento workshop. Dozvíte se, jak ohromný vliv mají slova na náš život. Naučíte se tohoto vlivu efektivně využívat. Budete umět lépe naslouchat a rozumět druhým, a také lépe předcházet a řešit konflikty. Získáte konkrétní nástroje a strategie, které vám umožní být v komunikačním projevu efektivnější a působit sebejistěji.

Investice, která posílí vaši životní šťastnost: 1.800 Kč
Umění dělat změny - workshop
So 18.05.2024 | 09:00 - 16:00
Úspěšná realizace změny spočívá v atraktivitě cíle, v odhodlání vydat se na cestu k tomuto cíli a ve vytrvalosti pro dosažení této mety. Chcete získat hlubší vhled do těchto tří faktorů a poznat konkrétní návody, jak každý z nich podpořit? Během workshopu posílíte schopnost identifikovat potenciální rizika a překážky, které se mohou objevit v procesu změny. Současně posílíte schopnost nalézt oblasti, které zvýší pravděpodobnost úspěšného provedení změny. Odcházet budete s porozuměním složité dynamice změny a s dovedností navigovat sebe i druhé skrze ni.

Investice, která posílí vaši životní šťastnost: 1.800 Kč

Platba je možná bankovním převodem a e-Ticket kódem Edenred Benefits.

https://umenidelatzmeny.cz/wp-content/uploads/2023/07/Edenred.png
PhDr. Hana Salačová Svobodová, MBA
TALLA - happiness management s.r.o.
IČ 695 29 795 | IČ 190 69 499
Mladých Běchovic 2, Praha 9 Běchovice
hana.svobodova@talla.cz | tel. 608 075 700
https://umenidelatzmeny.cz/wp-content/uploads/2023/10/TALLA-happiness-management-3-160x160.png
PhDr. Hana Salačová Svobodová, MBA
TALLA - happiness management s.r.o.
IČ 695 29 795 | IČ 190 69 499
Mladých Běchovic 2, Praha 9
hana.svobodova@talla.cz
tel. 608 075 700
https://umenidelatzmeny.cz/wp-content/uploads/2023/10/TALLA-happiness-management-3-160x160.png
https://umenidelatzmeny.cz/wp-content/uploads/2023/09/mapka-Bechovice-320x357.jpg
300 metrů od vlakové zastávky Praha Běchovice střed: 17 min jízdy ze stanice Masarykovo nádraží nebo Hlavní nádraží / 55 min ze stanice Kolín
pár kroků od autobusových zastávek Běchovice: jízda 13 min z Černého Mostu linkou 250; dále linkami 109, 163, 209, 221
parkování v místě zdarma