Mgr. Hana Salačová Svobodová, MBA

+420 608 075 700
hana.svobodova@talla.cz

Proměňte svou firemní kulturu

Pracujte už jen na věcech, které vás posouvají k cíli.
Vdechněte svým firemním procesům smysl, podporujte efektivitu.
Vnášejte do práce radost pro sebe i pro druhé.
Těší mne být oporou při nastavování efektivních procesních a personálních procedur zaručujících produktivní práci.

Vnáším do firem smysluplnost a radost. Pomáhám měnit jejich firemní kulturu skrze účinné způsoby vedení a pracovní postupy. V důsledku přispívám ke zvyšování kvality práce, výkonnosti a zisku.

Umím formovat standardy podle interních, legislativních (oborových) a ISO požadavků, které nezahlcují pracovníky, líbí se auditorům a podporují organizační růst. Procesní standardy propojuji s personálním řízením, což garantuje jejich maximální účinnost.

Mou prioritou je:
- snižování stresu a zvyšování spokojenosti
- budování zájmu o neustálé zlepšování
- úspora nákladů, času a lidské energie
- smysluplnost pracovních postupů
- užitečnost dokumentace
- a především soulad s vizemi a hodnotami firmy

S firmami spolupracuji na krátkodobých i dlouhodobých projektech.
Efektivní firma - určení cíle

1. Přesně si určete cíl

Znáte pravý cíl své organizace?
Nenecháte se někdy příliš unést řešením dílčích částí vedoucích k cíli, namísto soustředění se na cíl samotný?

Naším cílem je zisk. Hodně se ale věnujeme tomu, jak snižovat náklady, přestože by nám spíš pomohlo hledat nové možnosti, jak zvyšovat příjem.

Efektivní firma - fungující procesy

2. Zhodnoťte své procesy

Pomáhají vaše dílčí procesy dosáhnout cíl firmy?
Nejde jen o lokální optima, která ale z hlediska celku spíš škodí a dělají systém neefektivní?

Od okamžiku, co existuje sdílená tabulka, máme přehled o termínu dovolených našich  pracovníků. No vlastně… je to další administrativa a údaje jsou jen orientační, pro plánování směn nebo pro výpočet mezd se nepoužívá.

https://umenidelatzmeny.cz/wp-content/uploads/2019/09/efektivni-firma_3_uspora-penez-a-casu-320x240.jpg

3. Užívejte si změny

Vezměte na milost jen to, co dává smysl z pohledu cíle.
Nenechte se pohltit akutními problémy. Chraňte si čas pro zlepšování a zjednodušování.

Ve výrobě jsme stále zapomínali na jednu procesní kontrolu. Rozhodli jsme se proto do dokumentace přidat list, kam se bude provedení kontroly zapisovat. Technici ale přišli s návrhem namontovat k lince čidlo a kontrolu zautomatizovat. Nestálo to ani moc času ani příliš peněz, přitom to ušetřilo problémy, stres i byrokracii.

Už před pár desetiletími zformulovali profesoři Yalské univerzity, Richard Nelson a Sidney Winter, svou myšlenku podloženou mnohým zkoumáním, že většinu firemního chování lze spíše chápat jako odraz zvyků, než jako výsledek podloženého rozhodování. Zvyky ukotvené ve firemních procesech, které udržují příměří mezi divizemi a jednotlivci, nás často odvádějí od efektivního jednání.
Studie dokládají, že pokud dáte zaměstnancům pocit skutečné rozhodovací autority, radikálně tím zvýšíte množství energie a soustředění, které zapojí do práce.
Už před pár desetiletími zformulovali profesoři Yalské univerzity, Richard Nelson a Sidney Winter, svou myšlenku podloženou mnohým zkoumáním, že většinu firemního chování lze spíše chápat jako odraz zvyků, než jako výsledek podloženého rozhodování. Zvyky ukotvené ve firemních procesech, které udržují příměří mezi divizemi a jednotlivci, nás často odvádějí od efektivního jednání.
Studie dokládají, že pokud dáte zaměstnancům pocit skutečné rozhodovací autority, radikálně tím zvýšíte množství energie a soustředění, které zapojí do práce.
Mým posláním je podpořit každého, kdo chce žít
smysluplný a spokojený život
. Každého, kdo chce
umět dělat účinné firemní, pracovní i osobní změny
tak, že cestu k cíli prochází s potěšením.
Když děláte, co vás baví, děláte to dobře.
Když děláte něco dobře, jste v tom úspěšní.

Hana Salačová Svobodová

TALLA - zvyšovat výkon a kvalitu (již od roku 2006)

IČ 69529795

Běchorská 229/120, Praha 9 Horní Počernice
Pusťte se do změn, které naplní váš pracovní i osobní život smysluplností a spokojeností.