Mgr. Hana Salačová Svobodová, MBA

+420 608 075 700
hana.svobodova@talla.cz

Změny pro smysluplný a spokojený život – firemní spolupráce

Podpora, kterou ode mne dostanete, vychází z naslouchání a kladení otázek. A taky z přenášení příkladů dobré praxe. Svými otázkami vás dokážu nasměrovat na tu nejpohodlnější cestu k vašemu pravému cíli a chcete-li, mohu se stát na nějakou chvíli součástí vaší firmy, abych pomohla s dokumentací a úkony, které si dosahování cíle může vyžádat.

Otázky stavím na vašich a svých zkušenostech. Neradím vám, co a jak máte dělat.

  • Vedu vás k odpovědím, které zachycují pravé důvody, proč nyní děláte věci daným způsobem, co je na tom dobré a co ne.
  • Pak pracujeme na hledání nových způsobů, ověřujeme jejich funkčnost a efektivitu, pracujeme s týmem.
  • Další etapou je bezpečné uvádění změn do praxe. Mám několik fíglů, jak změny zavádět s přirozenou podporou druhých.
  • A pak sledujeme, zda má nový stav smysl: zda jsou výsledky lepší a míra spokojenosti vyšší. Když najdeme slabé místo, měníme dál.

Společně vytváříme prostředí, kde lidé změny a neustálé zlepšování vnímají jako smysl své práce. Zvyšujeme výkon a kvalitu práce, zlepšujeme pracovní životy, prohlubujeme loajalitu zákazníků.

Ono to zní jako jasná a lehká věc. A taky že je. Ale když člověk žije v zajetých kolejích a pod tlakem každodennosti, jen těžko si dokáže klást klíčové otázky. A ještě hůř na ně dokáže hledat objektivní odpovědi. A proto je má podpora na cestě ke změnám tak účinná. Působí jako silný urychlovač.

Všemu předchází nezávazná informativní schůzka u vás ve firmě. Jejím cílem je poznat se a mluvit o vašem očekávání. Už toto setkání je prvním krokem na cestě ke změně. Záleží pak na vás, zda se chcete za svým cílem vydat.

Uvidíte, jak jednoduché je změny udělat a jak velký pozitivní dopad mají na výsledky práce a na pocit spokojenosti. Přesně tak, jak si přejete.

orientační denní sazba projektové spolupráce9.000 Kč

hodinová sazba pro workshopy na míru2.500 Kč

hodinová sazba pro typizované workshopy1.750 Kč

orientační denní sazba projektové spolupráce9.000 Kč

hodinová sazba pro workshopy na míru2.500 Kč

hodinová sazba pro typizované workshopy1.750 Kč

Cenu projektů domlouváme individuálně dle plánovaného rozsahu, formy a konkrétního obsahu. Vždy si předem definujeme očekávaný výstup práce a stanovíme počet dnů pro realizaci stanoveného úkolu. V průběhu realizace si vedu přesnou evidenci práce. Víte, co a za kolik ode mne získáte.

Hodinová sazba za trénink/workshop (školení) zahrnuje přípravu i realizaci (např. za celodenní firemní školení od 9 do 16 hodin účtuji 17.500 Kč). Na cenu opakované akce je poskytnuta sleva 30% (s použitím předchozího příkladu je cena pro druhou a další skupinu účastníků 12.250 Kč).