Mgr. Hana Salačová Svobodová, MBA

+420 608 075 700
hana.svobodova@talla.cz

Firemní workshopy

které už ve svém průběhu mění zvyky účastníků a kulturu organizace.
V každém tématu propojuji procesní, personální a psychologickou stránku.
Očekávané výsledky tak na sebe nenechají dlouho čekat!
Vyberte si intenzivnější workshop bez prezentace, pouze s flipchartem,
nebo workshop s prezentací proložený výzkumnými daty.

Už jen účinné standardy

Hodláte zabránit, aby vás byrokracie brzdila na cestě vpřed?
Chcete se raději věnovat tomu, co přináší opravdovou hodnotu?
Získejte vhled a nastavte procesy i dokumentaci prozíravě.
workshop_standardy

Máte chuť prověřit své postupy a zbavit se všeho neužitečného? Udělat si čas na revizi svých standardů a rozškatulkovat je podle jejich skutečné hodnoty?

Během workshopu definujeme klíčové důvody existence dokumentů a pravidel ve vaší firmě. Hodně diskutujeme, hodně se ptám. Mnohokrát padne otázka „Proč tohle?“ a „Proč zrovna takhle?“. S novým pohledem seškrtáváme a upravujeme to, co je potřeba. Tak, jak je to pro všechny přijatelné. Při práci vycházíme z nastavených postupů, zaměřujeme se na technologická fakta a lidskou stránkou procesů. V závěru workshopu dochází k úlevě z toho, jak jednoduše se dají věci dělat jinak. A přitom ještě lépe.

Workshop je vhodný pro:

 • management firmy
 • pracovníky odpovědné za jištění příslušných procesů

Výstupem je:

 1. zmapování dílčích „proč“ podnikových procesů 
 2. připravený akční plán na úpravu standardů (takový, který je chuť zrealizovat)

Tenhle workshop garantuje úbytek byrokracie a úsporu času.

Systémy řízení: precizně a lehce

Chystáte svůj systém na audit? Nebo nově systém ve firmě zavádíte? Dosáhněte úspěchu i pohody zároveň!
Myslete jednoduše. Vyhněte se zbytečnostem.
workshop_kvalita

Proč se systémem právě teď zabýváte? Chcete formalizovat to, co vám ve firmě šlape? Pomůže vám systém zlepšit výstupy vaší práce? Požadují to po vás zákazníci nebo autority?

Ať je důvodem cokoliv, vybudujte takový systém, který je pro každého srozumitelný a smysluplný.

Při workshopu procházíme legislativní a certifikační požadavky příslušného oboru a oblasti. Firemní postupy podrobujeme mnoha otázkám. Hledáme a nacházíme účinná a přitom ta nejjednodušší řešení pro daný systém.

Workshop je vhodný pro:

 • management firmy
 • pracovníky odpovědné za systémy řízení v organizaci

Výstupem je:

 1. znalost požadavků příslušného systému (podle legislativy, oborových zásad a/nebo ISO norem)
 2. připravený akční plán pro úspěšné nastavení účinného systému

Workshop má jasný cíl: s co nejmenší námahou vybudovat špičkový systém kvality.

Už jen účinné standardy

Hodláte zabránit byrokracii, aby vás brzdila na cestě vpřed?
Chcete se raději věnovat tomu, co přináší opravdovou hodnotu?
Získejte vhled a nastavte procesy i dokumentaci prozíravě.
workshop_standardy

Máte chuť prověřit své postupy a zbavit se všeho neužitečného? Udělat si čas na revizi svých standardů a rozškatulkovat je podle jejich skutečné hodnoty?

Během workshopu definujeme klíčové důvody existence dokumentů a pravidel ve vaší firmě. Hodně diskutujeme, hodně se ptám. Mnohokrát padne otázka „Proč tohle?“ a „Proč zrovna takhle?“. S novým pohledem seškrtáváme a upravujeme to, co je potřeba. Tak, jak je to pro všechny přijatelné. Při práci vycházíme z nastavených postupů, zaměřujeme se na technologická fakta a lidskou stránkou procesů. V závěru workshopu dochází k úlevě z toho, jak jednoduše se dají věci dělat jinak. A přitom ještě lépe.

Workshop je vhodný pro:

 • management firmy
 • pracovníky odpovědné za jištění příslušných procesů

Výstupem je:

 1. zmapování dílčích „proč“ podnikových procesů 
 2. připravený akční plán na úpravu standardů (takový, který je chuť zrealizovat)

Tenhle workshop garantuje úbytek byrokracie a úsporu času.

Systémy řízení: precizně a lehce

Chystáte svůj systém na audit? Nebo nově systém ve firmě zavádíte? Dosáhněte úspěchu i pohody zároveň!
Myslete jednoduše. Vyhněte se zbytečnostem.
workshop_kvalita

Proč se systémem právě teď zabýváte? Chcete formalizovat to, co vám ve firmě šlape? Pomůže vám systém zlepšit výstupy vaší práce? Požadují to po vás zákazníci nebo autority?

Ať je důvodem cokoliv, vybudujte takový systém, který je pro každého srozumitelný a smysluplný.

Při workshopu procházíme legislativní a certifikační požadavky příslušného oboru a oblasti. Firemní postupy podrobujeme mnoha otázkám. Hledáme a nacházíme účinná a přitom ta nejjednodušší řešení pro daný systém.

Workshop je vhodný pro:

 • management firmy
 • pracovníky odpovědné za systémy řízení v organizaci

Výstupem je:

 1. znalost požadavků příslušného systému (podle legislativy, oborových zásad a/nebo ISO norem)
 2. připravený akční plán pro úspěšné nastavení účinného systému

Workshop má jasný cíl: s co nejmenší námahou vybudovat špičkový systém kvality.

Dosahování firemních cílů

Jaké cíle a úkoly vynesou vaši firmu vzhůru? Budou se na nich chtít všichni aktivně podílet? Postarejte se o to!
Vytvořte prostor. Stanovte směr. Začněte.
workshop_dosažení plánů

Zkusili jste někdy vpustit do svého podnikatelského plánování nezaujatý pohled? Někoho, kdo o vaší firmě neví tolik, co vy, ale kdo vás dokáže dovést ke smysluplnému cíli? Položím vám tolik otázek ‚Proč?‘, kolik jich bude potřeba – vaše další kroky pak budou směřovat k očekávaným výsledkům. Budeme pracovat způsobem, který je přijatelný pro tým a účinný pro organizaci. V průběhu společné práce se zrodí efektivní plán. Účinný díky elánu, který vám předám.

Workshop je vhodný pro:

 • management firmy
 • skupinu pracovníků vybraného oddělení
 • pro projektový tým

Výstupem je:

 1. definovaný smysluplný cíl
 2. připravený akční plán, jehož body vedou k dosažení cíle (a co víc: účastníci jsou motivovaní stanovené body zrealizovat)

Na tomhle workshopu se neučíme, ale pořádně makáme!

Spolupráce a firemní růst

Co je základem vašich pracovních výsledků? Jsou to sdílené firemní hodnoty a spolupráce mezi jednotlivci i týmy?
Pojistěte si firemní růst zdravými vztahy.
workshop_spolupráce

Jsou pro vás spolupráce a úcta klíčovými firemními hodnotami? Věříte, že tvoří důležitou součást  prvotřídních pracovních výsledků? Tak jestli to mezi některými vašimi kolegy skřípe, pojďte jednotlivá kola promazat, ať váš firemní stroj funguje opět plynule a efektivně. Dopřejte svým kolegům možnost sdílet ducha své práce a zažívat údiv nad detaily práce druhých. Vzájemný respekt, pokora, kooperace – tři pilíře, na kterých budeme pracovat a které posílí váš firemní růst a úspěch.

Workshop je vhodný pro

 • management firmy
 • jednotlivá oddělení firmy
 • týmy (hůře) spolupracujících osob

Výstupem je:

 1. uvědomění si úkolů a odpovědností druhých
 2. osobní prožitky, které otevírají cestu k efektivní spolupráci a produktivní práci 

Workshop přináší úctu k práci druhého a chuť s ním spolupracovat.

Dosahování firemních cílů

Jaké cíle a úkoly vynesou vaši firmu vzhůru? Budou se na nich chtít všichni aktivně podílet? Postarejte se o to!
Vytvořte prostor. Stanovte směr. Začněte.
workshop_dosažení plánů

Zkusili jste někdy vpustit do svého podnikatelského plánování nezaujatý pohled? Někoho, kdo o vaší firmě neví tolik, co vy, ale kdo vás dokáže dovést ke smysluplnému cíli? Položím vám tolik otázek ‚Proč?‘, kolik jich bude potřeba – vaše další kroky pak budou směřovat k očekávaným výsledkům. Budeme pracovat způsobem, který je přijatelný pro tým a účinný pro organizaci. V průběhu společné práce se zrodí efektivní plán. Účinný díky elánu, který vám předám.

Workshop je vhodný pro:

 • management firmy
 • skupinu pracovníků vybraného oddělení
 • pro projektový tým

Výstupem je:

 1. definovaný smysluplný cíl
 2. připravený akční plán, jehož body vedou k dosažení cíle (a co víc: účastníci jsou motivovaní stanovené body zrealizovat)

Na tomhle workshopu se neučíme, ale pořádně makáme!

Spolupráce a firemní růst

Co je základem vašich pracovních výsledků? Jsou to sdílené firemní hodnoty a spolupráce mezi jednotlivci i týmy?
Pojistěte si firemní růst zdravými vztahy.
workshop_spolupráce

Jsou pro vás spolupráce a úcta klíčovými firemními hodnotami? Věříte, že tvoří důležitou součást  prvotřídních pracovních výsledků? Tak jestli to mezi některými vašimi kolegy skřípe, pojďte jednotlivá kola promazat, ať váš firemní stroj funguje opět plynule a efektivně. Dopřejte svým kolegům možnost sdílet ducha své práce a zažívat údiv nad detaily práce druhých. Vzájemný respekt, pokora, kooperace – tři pilíře, na kterých budeme pracovat a které posílí váš firemní růst a úspěch.

Workshop je vhodný pro

 • management firmy
 • jednotlivá oddělení firmy
 • týmy (hůře) spolupracujících osob

Výstupem je:

 1. uvědomění si úkolů a odpovědností druhých
 2. osobní prožitky, které otevírají cestu k efektivní spolupráci a produktivní práci 

Workshop přináší úctu k práci druhého a chuť s ním spolupracovat.

Produktivita a spokojenost

Toužíte po firmě plné spokojených produktivních pracovníků?
Těch, co sami přicházejí s nápady a mají chuť je realizovat?
Tak pojďte poznat to, co opravdu funguje.
workshop_spokojenost

Víte, co má pozitivní vliv na naši spokojenost a co zvyšuje náš pracovní výkon? Zajímají vás výsledky vědeckých výzkumů, které se na tato témata zaměřily? Vydejte se za poznáním a za prožitky, které změní vaše myšlení a jednání. Budujte zdravý a výkonný tým. Dopřejte si to!

Workshop je postaven tak, aby vyhovoval kterékoliv pozici ve firmě – manažerům, odborným, provozním i manuálním pracovníkům. Spokojení a produktivní přeci můžeme být všichni!

Ideální velikost skupiny je 8-12 (pro intenzivně prožitkový workshop) nebo 10-16 (pro citlivě diskusní formu workshopu).

Výstupem je:

 1. vědění, co opravdu ovlivňuje naši spokojenost a produktivitu 
 2. připravená osobní strategie k dosažení životní a pracovní spokojenosti

Všechno, co na tomto workshopu zažijete, ihned pozitivně změní váš osobní i pracovní život.

Pracovní stres a zdraví

Vnímáte spojitost mezi psychickou pohodou a výbornými pracovními výsledky? Věnujete na pracovišti pozornost péči o duševní zdraví?
Vybídněte i své kolegy, ať o něj pečují.
workshop_psychická pohoda

Je vaším cílem pečovat o duševní zdraví pracovníků, protože to přináší mnohá pozitiva? Jestli ano, pojďte se vypravit na bezpečnou cestu do hlubin naší psychiky. Užije si ji každý, kdo se chce chvíli zastavit a přemýšlet o svém životě i tom, co jej ovlivňuje.

Struktura workshopu je připravena s maximální péčí a nabízí momenty uvědomění, které vnesou do osobního i pracovního života účastníků smysluplnost a spokojenost. Sdílení, diskuse a prožitky jsou základem, fakta a informace jsou připraveny jen okrajově.

Ideální velikost skupiny je 8-12 účastníků.

Výstupem je dovednost:

 1. uvědomovat si hlubší souvislosti stresové události
 2. rozpoznávat hranici mezi pozitivním a negativním stresem u sebe i u druhého a vědomě s ní pracovat

Po tomto workshopu bude snazší vytvářet příjemné motivující prostředí pro produktivní práci.

Produktivita a spokojenost

Toužíte po firmě plné spokojených produktivních pracovníků?
Těch, co sami přicházejí s nápady a mají chuť je realizovat?
Tak pojďte poznat to, co opravdu funguje.
workshop_spokojenost

Víte, co má pozitivní vliv na naši spokojenost a co zvyšuje náš pracovní výkon? Zajímají vás výsledky vědeckých výzkumů, které se na tato témata zaměřily? Vydejte se za poznáním a za prožitky, které změní vaše myšlení a jednání. Budujte zdravý a výkonný tým. Dopřejte si to!

Workshop je postaven tak, aby vyhovoval kterékoliv pozici ve firmě – manažerům, odborným, provozním i manuálním pracovníkům. Spokojení a produktivní přeci můžeme být všichni!

Ideální velikost skupiny je 8-12 (pro intenzivně prožitkový workshop) nebo 10-16 (pro citlivě diskusní formu workshopu).

Výstupem je:

 1. vědění, co opravdu ovlivňuje naši spokojenost a produktivitu 
 2. připravená osobní strategie k dosažení životní a pracovní spokojenosti

Všechno, co na tomto workshopu zažijete, ihned pozitivně změní váš osobní i pracovní život.

Pracovní stres a zdraví

Vnímáte spojitost mezi psychickou pohodou a výbornými pracovními výsledky? Věnujete na pracovišti pozornost péči o duševní zdraví?
Vybídněte i své kolegy, ať o něj pečují.
workshop_psychická pohoda

Je vaším cílem pečovat o duševní zdraví vašich pracovníků, protože to přináší mnohá pozitiva? Jestli ano, pojďte se vypravit na bezpečnou cestu do hlubin naší psychiky. Užije si ji každý, kdo se chce chvíli zastavit a přemýšlet o svém životě i tom, co jej ovlivňuje.

Struktura workshopu je připravena s maximální péčí a nabízí momenty uvědomění, které vnesou do osobního i pracovního života účastníků smysluplnost a spokojenost. Sdílení, diskuse a prožitky jsou základem, fakta a informace jsou připraveny jen okrajově.

Ideální velikost skupiny je 8-12 účastníků.

Výstupem je dovednost:

 1. uvědomovat si hlubší souvislosti stresové události
 2. rozpoznávat hranici mezi pozitivním a negativním stresem u sebe i u druhého a vědomě s ní pracovat

Po tomto workshopu bude snazší vytvářet příjemné motivující prostředí pro produktivní práci.

hodinová sazba
1.750

Workshopy realizuji v prostorách objednávající organizace.

Hodinová sazba za workshop zahrnuje přípravu a realizaci (např. za workshop od 9 do 16 hodin účtuji 12.250 Kč). Uvedená sazba zahrnuje slevu 30% oproti ceně za školení připravované na míru mimo tato specifikovaná témata.

Hana Salačová Svobodová

TALLA - zvyšovat výkon a kvalitu (již od roku 2006)

IČ 69529795

Běchorská 229/120, Praha 9 Horní Počernice
Pusťte se do změn, které naplní váš pracovní i osobní život smysluplností a spokojeností.