PhDr. Hana Salačová Svobodová, MBA
+420 608 075 700
hana.svobodova@talla.cz

předávám

umění dělat změny

protože dělám ráda to, co má smysl

protože dělám ráda to,
co má smysl

protože vím, že změny se dají dělat jednoduše

protože vím, že změny
se dají dělat jednoduše

protože každému přeji šťastný a smysluplný život

protože každému přeji
šťastný a smysluplný život

Jsem rozvojová psychoterapeutka | koučka s bohatými byznysovými zkušenostmi. Se svými klienty pracuji na osobních i profesních cílech. Pomáhám jim ujasnit si pocity a myšlenky, získat hlubší pohled na minulost, přítomnost a budoucnost. Při své práci plynule přecházím z terapie do koučování a zpět, podle toho, co je v danou chvíli účinnější.

Pracuji s jednotlivci, páry a skupinami.

Mým základním pracovním nástrojem je bezpečný podpůrný rozhovor. Propojuji v něm svou analytickou racionalitu s empatií a optimismem. Pečlivě naslouchám, hodně se ptám. A pak s velkou radostí sleduji, jak rychle se v životech mých klientů dějí změny.

Mým posláním je podpořit každého, kdo chce žít smysluplný a šťastný život. Každého, kdo chce ve svém životě udělat účinné změny.
Ať máte jakýkoliv cíl, můžete jej dosáhnout.
Najděte a pojmenujte, co si opravdu přejete, a pojďte za tím.
Krok po kroku překonejte hranice sebe samých a užijete si výsledky svého úsilí!

Pusťte se do změn, které naplní váš život smysluplností a šťastností

https://umenidelatzmeny.cz/wp-content/uploads/2020/02/workshop_standardy-320x213.jpg

1. Pojmenujte své hlavní PROČ

Je přání, které právě máte, vaším opravdovým cílem? Neskrývá se za ním další významnější cíl s hlubším důvodem?
Máte v sobě upřímně zodpovězeno, proč je pro vás právě tento cíl přitažlivý?

Už dlouho jsem nebyl v práci spokojený. Nutil jsem se do každé činnosti. Dny v práci pro mě byly vyčerpávající. Nemohl jsem ale přijít na to, co jiného bych dělal – můj obor mě dřív vždycky bavil. S pomocí jsem pak přišel na to, že problém není v práci samotné. Štvala mě filozofie firmy, ve které jsem byl. Nesouhlasil jsem s ní. Když jsem si to uvědomil, přestal jsem si klást otázku „co budu dělat“, ale přemýšlel „pro koho budu dělat“. Práci jsem pak snadno změnil.

workshop_spokojenost

2. Zvolte komfortní způsob řešení

Znamená pro vás přínos ze změny víc než úsilí, které do změny vložíte?
Odstranili jste všechny překážky, které bylo možné odstranit? A věříte ve svou schopnost překonat ty zbylé?

Dokola jsem si slibovala, že začnu cvičit. Nechtělo se mi. Ale když jsem si přiznala, že mě odradí sebemenší překážka, a začala jsem hledat nejsnadnější cestu, dokázala jsem to – víc než půl roku chodím téměř denně plavat. Pokaždé ráno. Z domova odcházím neučesaná, neupravená. Neztrácím čas. Ranní sprchu a úpravy dám až v šatně u bazénu. Plavání mám teď jako čištění zubů. Nepřemýšlím, jestli se mi chce nebo ne. Prostě plavu.

workshop_psychická pohoda

3. Užívejte si změny

Uplatňujete při každém kroku ke změně své přednosti?
Nenecháváte se vyčerpávat svými slabými místy?
Využíváte naplno svých silných stránek a toho, co je pro vás přirozené a vlastní?

Byla jsem zoufalá z toho, že se mi nedaří skloubit dvě malé děti s mou obchodní prací, kterou taky miluju. Až při konzultultaci jsem vymyslela řešení, co s tím udělám. Přestala jsem řešit, jak najít čas na práci i na děti. Obojí jsem skloubila. Změnila jsem svou cílovku a zaměřila se na lidi a místa, kde jsou děti přirozenou součástí. Teď klidně beru obě děti na pracovní schůzky s sebou – zabaví se s dětmi mých stávajících klientek. Funguje to.

Podpora, kterou ode mne dostanete, vám může pomoct při překonávání a hledání řešení aktuální životní situace (problému, krize, úzkosti aj.) a je zaměřena na váš osobní či profesní rozvoj a růst.

Podle přání svých klientů používám různé techniky a nástroje (rozvojové úlohy, testy nebo hypnózu), ale to hlavní se vždy děje v bezpečném rozhovoru, který se opírá o vzájemnou důvěru a respekt. V něm prožíváte a učíte se zároveň. Sami rozhodujete, jak daleko, do jaké hloubky půjdete. Mne budete mít vedle sebe jako průvodce. Svými otázkami vás dokážu nasměrovat na cestu, po které se co nejpohodlněji dostanete ke svému pravému cíli.

Sami poznáte, jak rychle se ve vašem životě začnou dít změny, které si přejete.

každé setkání trvá 90 minut

1. až 3. setkání (1.300 Kč / hod.)1.950 Kč

4. až 9. setkání (1.150 Kč / hod.)1.725 Kč

10.+ setkání (1.000 Kč / hod.)1.500 Kč

1. až 3. setkání (1.300 Kč / hod.)1.950 Kč

4. až 9. setkání (1.150 Kč / hod.)1.725 Kč

10.+ setkání (1.000 Kč / hod.)1.500 Kč

Platba je možná bankovním převodem s využitím QR kódu nebo e-Ticket kódem Edenred Benefits.

Z čeho odborně čerpám

01234567890012345678900123456789001234567890                     +
MANAGEMENT KVALITY
Vystudovala jsem interní audit - oblast, kde naplno využívám svou bytostnou systematičnost. Pod kůží mám to dobré z procesů GMP a ISO.
01234567890012345678900123456789001234567890                     +
PSYCHOTERAPIE
Komunitní forma studia a přes tisíc výcvikových hodin psychoterapie se supervizí mi daly moc - umět správně se ptát a vidět to důležité.
01234567890012345678900123456789001234567890                     +
PERSONALISTIKA
Studium v Čechách a Británii, vedle toho mnoho let HR praxe - naučila jsem se rozpoznat, co umí zvýšit pracovní výkon a kvalitu a co ne.
01234567890012345678900123456789001234567890                     +
ÚČETNICTVÍ
Hned po matuře jsem se stala samostatnou účetní - byl to skvělý pracovní start, díky kterému se vyznám v ekonomickém fungování organizací.

Pilíře, o které se můžete opřít

1.Mám široký odborný záběr

Díky němu dokážu věci nahlížet v různých souvislostech. Klientův cíl a cestu k němu umím podpořit z více pohledů.

2.Umím se výborně ptát

Tím se s klientem dostáváme rychle na podstatu věci - neřešíme zástupné problémy, ale témata, která si čas a úsilí zaslouží.

3.Vedu k nalézání, neradím

Mám pokoru vůči klientovým znalostem a dovednostem, proto nepodsouvám své rady, ale vedu k nalézání vlastních ideálních řešení.

4.Změny se dějí v procesu

Způsob mé práce zaručuje nastartování změny už v danou chvíli. Pak, v terénu, klienti změnu už jen posilují.
PhDr. Hana Salačová Svobodová, MBA
IČ 69529795 | Běchorská 229/120, Praha 9 Horní Počernice
Mladých Běchovic 2, Praha 9 Běchovice
hana.svobodova@talla.cz | tel. 608 075 700
https://umenidelatzmeny.cz/wp-content/uploads/2023/09/Hana-Salacova-Svobodova-psychoterapeutovna-Bechovice-1-kopie-160x160.jpg
PhDr. Hana Salačová Svobodová, MBA
IČ 69529795 | Běchorská 229/120, Praha 9 Horní Počernice
Mladých Běchovic 2, Praha 9
hana.svobodova@talla.cz
tel. 608 075 700
https://umenidelatzmeny.cz/wp-content/uploads/2023/09/Hana-Salacova-Svobodova-psychoterapeutovna-Bechovice-1-kopie-160x160.jpg
https://umenidelatzmeny.cz/wp-content/uploads/2023/09/mapka-Bechovice-320x357.jpg
300 metrů od vlakové zastávky Praha Běchovice střed: 17 min jízdy ze stanice Masarykovo nádraží nebo Hlavní nádraží / 55 min ze stanice Kolín
pár kroků od autobusových zastávek Běchovice: jízda 13 min z Černého Mostu linkou 250; dále linkami 109, 163, 209, 221
parkování v místě zdarma